Stal żaroodporna

H13JS / 1.4724


Stal żaroodporna stosowana jest na mało obciążone części pracujące w gazach utleniających i zawierających związki siarki, jak: części pieców, reaktorów, części komór próżniowych, aparatury w przemyśle włókien sztucznych, podpory, części zdmuchiwaczy sadzy.

H13JS / 1.4724 - odpowiedniki wg norm
PN W. nr EN AISI Rosja Inne Inne
H13JS 1.4724 X10CrAISi13 - 10Ch13SJu - -
H13JS / 1.4724 - skład chemiczny [%]
C Si Mn Cr Mo Ni N S P Inne
< -0,12 0,70 < -1,00 12,00 - - - < -0,015 < -0,040 AI
1,40 14,00 0,7-1,2

Twardość:

w stanie zmiękczonym

207 HB

Rm

490 MPa

Re

295 MPa

Procesy technologiczne:

wyżarzanie zmiękczające

temp. 950 - 1000 ° C - powietrze lub olej

wytrzymałość żaroodporna

temp. 950 ° C

(H25T) / 1.4749


Stal żaroodporna-ferrytyczna stosowana jest na części pieców przemysłowych mało obciążonych mechanicznie jak: płyty denne, szyny, mufle, ruszty, skrzynki do nawęglania, osłony termopar, tygle do kąpieli ołowianych, części aparatury do destylacji siarki, stal odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Przed i podczas spawania wymagane jest podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temp. 750 - 800 °C, po czym studzenie w powietrzu.

(H25T) / 1.4749 - odpowiedniki wg norm
PN W. nr EN AISI Rosja Inne Inne
(H25T) 1.4749 X18CrN28 (446) - 2322 -
(H25T) / 1.4749 - skład chemiczny [%]
C Si Mn Cr Mo Ni N S P Inne
0,15 < -1,00 < -1,00 26,00 - - 0,15 < -0,015 < -0,040 AI
0,20 29,00 0,25 0,7-1,2

Twardość:

w stanie zmiękczonym

217 HB

Rm

440 MPa

Re

295 MPa

Procesy technologiczne:

wyżarzanie zmiękczające

temp. 730 - 780 ° C - powietrze lub woda

wytrzymałość żaroodporna

temp. 1100 ° C

H23N18 / 1.4843


Stal żaroodporna o wysokich parametrach, na części obciążone mechanicznie, pracujące przy wysokich temperaturach. Stal ta odporna jest na działanie kwasów i innych ośrodków korozyjnych i ma szerokie zastosowanie na części aparatury chemicznej, aparatury do konwersji metanu, pirolizy gazów oraz na wysoko obciążone części transporterów w piecach. Stal mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki, spawalna.

H23N18 / 1.4843 - odpowiedniki wg norm
PN W. nr EN AISI Rosja Inne Inne
H23N18 1.4843* - - - 2Cr25Ni20 -
H23N18 / 1.4843 - skład chemiczny [%]
C Si Mn Cr Mo Ni N S P Inne
< -0,20 < -1,00 < -1,50 22,00 - 17,00 - < -0,030 < -0,045 AI
25,00 20,00

Twardość:

w stanie zmiękczonym

192 HB

Rm

540 MPa

Re

295 MPa

Procesy technologiczne:

przesycanie

temp. 1100 - 1150 ° C - woda

wytrzymałość żaroodporna

temp. 1050 ° C

H20N12S2 / 1.4828


Żaroodporna stal na części obciążone mechaniczne, pracujące przy wysokich temperaturach. Stal nadająca się do spawania.

H20N12S2 / 1.4828 - odpowiedniki wg norm
PN W. nr EN AISI Rosja Inne
H20N12S2 1.4828 X15CrNiSi20 309 20Ch20N14S2 1Cr20Ni14Si2
H20N12S2 / 1.4828 - skład chemiczny [%]
C Si Mn Cr Mo Ni N S P
< -0,20 1,50 < -2,00 19,00 - 11,00 < -0,11 < -0,30 < -0,45
2,00 21,00 13,00

Twardość:

w stanie zmiękczonym

192 HB

Rm

540 MPa

Re

295 MPa

Procesy technologiczne:

przesycanie

temp. 1100 - 1150 ° C - woda

wytrzymałość żaroodporna

temp. 1050 ° C

H25N20S2 / 1.4841


Stal żaroodporna stosowana na bardzo silnie obciążone części urządzeń do konwersji metanu, pyrolizy gazów, urządzenia dla przemysłu szklarskiego, transportery w piecach bardzo obciążonych. Stal nadająca się do spawania, wrażliwa na działanie związków siarki, zwłaszcza w gazach redukujących. Wykazuje kruchość podczas długotrwałej pracy w temperaturach 550 - 850 °C.

H25N20S2 / 1.4841 - odpowiedniki wg norm
PN W. nr EN AISI Rosja Inne
H25N20S2 1.4841 X15CrNiSi25 314 20Ch25N20S2 1Cr25Ni20Si2
H25N20S2 / 1.4841 - skład chemiczny [%]
C Si Mn Cr Mo Ni N S P
< -0,20 1,50 < -2,00 24,00 - 19,00 < -0,11 < -0,030 < -0,045
2,50 26,00 22,00

Twardość:

w stanie zmiękczonym

240 HB

Rm

540 MPa

Re

295 MPa

Procesy technologiczne:

przesycanie

temp. 1100 - 1150 ° C - woda

wytrzymałość żaroodporna

temp. 1150 ° C