Dielektryk do elektrodrążenia

GLIFER
FEROL EL


Oleje Glifer, Ferol EL przeznaczone są do stosowania jako ciecz dielektryczna w procesie obróbki elektroerozyjnej, zalecane są do stosowania w obróbce zgrubnej i wykańczającej we wszystkich typach drążarek elektroiskrowych. Produkowane są ze specjalnie dobranych wysokorafinowanych olejów mineralnych, zawierają ponadto dodatki zwiększające odporność oleju na utlenianie (starzenie). Zastosowany olej bazowy jest dobrany z uwzględnieniem maksymalnej skuteczności chłodzenia, nie zawiera szkodliwych składników dla zdrowia, spełnia najwyższe wymagania norm i specyfikacji.

Produkty dostępne są w opakowaniach 5 l, 30 l, 60 l, 210 l.

Gwarantowany okres niezmienności użytkowych produktu to okres 3 lat, pod warunkiem przechowywania oleju w opakowaniach zamkniętych chroniących przed dostępem powietrza, wilgoci, zanieczyszczeń, w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze od -10 °C do 30 °C.

GLIFER, FEROL EL - własności fizyko-chemiczne
PARAMETRY JEDNOSTKI WARTOŚĆ
Wygląd zewnętrzny - ciecz barwy słomkowej
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C mm2/s 5,0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C mm2/s 3,0
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,02
Początek destylacji °C 249
Koniec destylacji °C 275
Temperatura mętnienia °C + 9
Temperatura zapłonu °C 112
Odczyn wyciągu wodnego - obojętny
Próba z kwasem siarkowym - wytrzymuje